Mexico: Ordinasyon sa pagkapari

18/05/2013 I-print Ibahagi sa facebook Ibahagi sa nerbiyos

Mexico: Ordinasyon sa pagkapariMayo ika-18, Vigil ng Pentekostes, pinagkaloob ng Panginoon kay kapatid na José Albert Arguelles ang biyaya na matanggap ang Ordinasyon sa pagkapari, kasama pa ng 16 dyakono, sa Basilicia ng Santa Maria di Guadalupe ang tahanan ng “Dakilang Ina ng Diyos, para sa sa mga naninirahan”. Ang taimtim na selebrasyon ay nagsimula 5:00 ng hapon at ito ay pinangunahan ni S.E.R. Cardinale Norberto Rivera Carrera, Arsobispo ng Lungsod ng Mexico at siya ay sinamahan ng kanyang mga alagad, ng mga formator at ng mga superiyor ng mga inordinahan.

Naroon din sa ordinasyon ang mga relihiyoso ng ating komunidad sa Mexico, ang mga Madri ng Servants of the Poor, ang mga kamag-anak at mga kababayan ni P. José Alberto na nagmula sa Martínez de la Torres (Veracruz); naroon din ang mga kinatawan ng komunidad ng parokya Jalalpa kung saan nagsanay ng ministeryo Diaconal si P. José Alberto. Isang pagbati para kay P. José Alberto ng isang mabungang ministro sa pagkapari at ating ihiling sa Diyos, Ama ng mga mahihirap, ang walang patid sa pagpapadala ng mga bokasyon sa ating minamahal na Institusyon.

Photohttp://www.virgendeguadalupe.mx/peregrinaciones/movimientos-eclesiales/ordenaciones-presbiterales#fotogaler%C3%Ada

Higit pang mga balita